Corpus de Incunables de Clásicos Latinos en España
Bibliografía

Información
Badia i Pàmies, Lola (1986): "Per la presència d'Ovidi a l'Edat Mitjana catalana amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar", Martí de Riquer, Studia in honorem prof. M. de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, 75-93.

Ediciones a las que referencia
Última actualización: 22-12-2020


BECLaR: Biblioteca de Ediciones de Clásicos Latinos en el Renacimiento